Ogólnopolska Konferencja Naukowa – TYGIEL International Skip to main content
Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa

„Mater naturae”

– osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych

14 grudnia 2019 r. na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL (ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin) w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób reprezentujących 22 jednostki naukowe w Polsce.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

 • dr hab. Marzena Brodowska, prof. UP – Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Emisje gazowe a środowisko przyrodnicze

 • dr hab. Michał Ginter – Zakład Paleontologii, Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Tytuł wystąpienia: Czy paleontologia jest nauką?

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Konferencja „Mater naturae” była okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy między uczestnikami z zakresu nauk przyrodniczych, a także szansą do nawiązania nowych kontaktów branżowych.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr hab. Marzena Brodowska, prof. UP, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS, Katedra Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 • dr hab. Michał Ginter, Zakład Paleontologii, Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski;
 • dr hab. Justyna Bohacz, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • dr hab. Ewa Janik-Zabrotowicz, Katedra Biologii Komórki, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 • dr Izabela Kot, Zakład Entomologii, Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • dr inż. Agnieszka Makara, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska;
 • dr Anna Pytlak, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • dr Katarzyna Rubinowska, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • dr Elżbieta Rusinek-Prystupa, Katedra Biochemii i Toksykologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • dr Piotr Stanek, Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
• Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

 

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM),
• Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika.

Patronat Medialny:
• Portal e-biotechnologia.pl,
• Portal internetowy biotechnologia.pl,
• Pismo Przyrodnicze Wszechświat.